שלומי חתוכה, פעיל חברתי, משורר, מורה ואיש תקשורת קיים מפגש תלמידים בקדמה ב 21.3.2017.
במפגש עלו סוגיות של ייצוג מזרחי בתקשורת ודימויים תקשורתיים של הציבור המזרחי בישראל.