"בביה"ס קדמה יש DNA מיוחד שיש לזהות אותו ולשכפל אותו. יש ללמוד את שיטות העבודה של קדמה וליישם אותם בבתי ספר נוספים בירושלים".  דברי ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, בביקור בבית ספר קדמה בתאריך 4.1.2011.