גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך, בביקור בבית ספר קדמה, במסגרת טקס חנוכת הספרייה שנתרמה ע"י משפחת מילטון גוטסמן (7.2.2016).