מאתמול להיום הקמנו מסגרות למידה לילדות.י המפונות.ים,
וכבר יש לנו ניסיון מצטבר ללמוד ממנו.
במפגש נשתף בחוויות ובתובנות מהשטח
ונחשוב ביחד איך לייעל ולדייק את ההוראה שלנו