שעת דיאלוג היא סדרה בת 6 ספרים המיועדת לעבודה עם בני נוער מכיתה ז' ועד כיתה י"ב. זהו אוסף של שיעורי חינוך, המשלבים למידה חווייתית סביב נושאים ותכנים מחיי התלמידים בבית הספר ומחוצה לו. הפעילויות בשיעורים המוצעים כוללות עבודה סדנאית אינטראקטיבית בהובלת המחנכת סביב נושאים הרלוונטיים לכל אחת משכבות הגיל.