פרס החינוך הארצי לשנת תשע"ה הוענק לבית הספר קדמה (ביולי 2015)

נימוקי ועדת הפרס:

על היותו של בית הספר מגדלור תרבות, חינוך ושיח בלב השכונה, בית חינוך המחובר חיבור אותנטי למעגלי החברה שבסביבתו; על הצבת רף גבוה לכלל התלמידים ועידוד בלתי פוסק להצלחה בכל המובנים.

על יצירתה של שפה חינוכית חדשה ורעננה המשתפת באופן מלא ומעמיק את כלל השותפים בתהליך; המלווים, המורים, התלמידים וההורים; על העצמת הצוות והשקעה בפיתוחו האישי והמקצועי.

על הפקדת אחריות בידי המתחנכים והענקת משמעות למקומם בחברה, ועל מגוון פעילויות ותכנים שמטרתן להעמיק את המעשה החינוכי בכל הרבדים ובכל מעגלי השייכות: תלמיד, כיתה, משפחה וקהילה.

 

מיכל חדד, מנהלת ביה"ס קדמה, מקבלת את תעודת פרס החינוך הארצי, במעמד שר החינוך – מר נפתלי בנט, מנכל"ית משרד החינוך – גב' מיכל כהן, מנהל מנח"י – מר מאיר שמעוני, ומנהלת מנח"י מערב – גב' שרה עברון.
טקס קבלת הפרס התקיים ביד בן-צבי בירושלים ב- 1.7.2015, י"א בתמוז, התשע"ה

צוות בית הספר קדמה וחברי עמותת קדמה, הגב' חוה בר טור- מנהלת אגף החינוך העל-יסודי, גב' עליזה מנדל – מפקחת העל-יסודי במחוז ירושלים.

פרופ' יוסי דהאן, פרופסור למשפטים וראש החטיבה לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ועסקים (רמת גן) על זכיית בית ספר קדמה בפרס החינוך

כך נראה מופת חינוכי השוחה נגד הזרם. כך נראית האלטרנטיבה לחזון בתי הספר המקצועיים של סטף ורטהיימר ושי פירון ולבתי הספר הייחודיים הסלקטיביים והבדלניים למיניהם שמקים המעמד הבינוני-גבוה עבור ילדיו. קדמה הוא בית ספר שאינו ממיין את תלמידיו על רקע הישגיהם בעבר, שאינו מסליל אותם למסלולי לימודים היררכיים על על פי מקום מגוריהם והיכולת הכספית של הוריהם לשלם עבור שירותי חינוך. בית ספר עיוני איכותי שאינו נמצא בחלק העשיר של העיר אליו צריך להשתרך באוטובוסים. בית ספר השוכן ליד מקום מגוריהם של התלמידים בשכונת קטמון בירושלים. בית ספר שהוא חלק מקהילה. בית ספר המכבד את זהותם של תלמידיו והכולל את תרבותם וההיסטוריה שלהם בתכנית הלימודים.
ברכות חמות למנהלת, לצוות המורות והמורים, להורים ולתלמידים של בית ספר "קדמה" בירושלים על זכיית בית הספר בפרס החינוך הארצי.

 


פרס מנהל החינוך ירושלים – מנח"י לשנת תשע"ד  הוענק לבית הספר קדמה (בשנת 2014)

נימוקי ועדת הפרס:

בית ספר קדמה מבסס את העשייה שלו על שלושה עקרונות: הטרוגניות, דיאלוג וקהילתיות. בית הספר מצטיין ביכולת ההכלה של תלמידים מכל קצוות העיר. חלקם בעלי צרכים מיוחדים המתקבלים ללא מיון וללא שיפוטיות. צוות בית הספר פועל לחיזוק תחושת השייכות והערך של כל תלמיד תוך יצירת יחסי קרבה ואהבה ובכך הוא הופך לבית חינוך משמעותי לתלמיד, להוריו ולקהילה.
על כל אלה מצאנו את צוות ביה"ס והמנהלת ראויים להערכה רבה ולפרס מנהל החינוך ירושלים – מנח"י על שם אבי סלע לשנה"ל תשע"ד

צוות בית הספר קדמה וחברי עמותת קדמה , ראש עיריית ירושלים – מר ניר ברקת במעמד קבלת הפרס

 


סרטון המקבץ רגעים ממעמד הענקת הפרס בשני האירועים