עמותת קדמה הצטרפה לקול קורא לפעילות של ארגונים ומוסדות להשכלה גבוהה כדי לקדם שינויים רוחביים למיגור ומניעת גזענות בישראל. את הקול הקורא הפיצה יחידת התיאום הממשלתית למאבק בגזענות במשרד המשפטים שפועלת במשרדי הממשלה ובמוסדות הציבור באמצעות שינוי מדיניות ופרקטיקות ארגוניות, לקידום שוויון וחוסן חברתי במדינת ישראל.

במסגרת הפעילות של הפורום נערכים מפגשים של עשרות ארגונים ומוסדות שמשתפים ובוחנים יחד פרספקטיבות שונות לקידום מהלכים למיגור הגזענות בתחומים שונים.