המאמר שנכתב על ביה"ס קדמה על ידי חגית כהן אליהו שגם מלמדת ומרכזת כבר שנים רבות בקדמה, התפרסם בספר "זיו נוצץ מדמע סוגיית המזרחיות בהקשרים חינוכיים ותרבותיים" בעריכת מימי חסקין וניסים אבישר ובהוצאת רסלינג.
במאמר מבקשת חגית לנסח את המודל החינוכי הבית ספרי כמודל ייחודי המשלב בין "אהבה" כצורך אנושי בסיסי, כאידאל אתי, כמחויבות לדרך חיים, ובין פדגוגיה החפצה להביא לשינוי חברתי עמוק.

לקריאת המאמר