ההשתלמות מיועדת לא/נשי חינוך בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, בחינוך היסודי והעל יסודי , המעוניינות/ים להכיר מקרוב את הזרם החשוב הזה ואת השפעתו על החינוך, ולהתנסות ביישום המעשי שלו עם ילדות/ים ונוער.

ההשתלמות משלבת בין תיאוריה לבין מתן כלים מעשיים להוראה בכיתה.
שמה דגש על הוראה של ילדות/ים ונוער בסיכון, הדרה ומוחלשות.
כוללת הרצאות וסדנאות התנסותיות בקבוצה.


30 שעות סה"כ – מוכרת לגמול!

8 מפגשים בימי חמישי אחת לשבועיים בין השעות 17:00-20:00
6 מפגשים פיסיים במכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב + 2 מפגשים מקוונים 
מפגש ראשון: 4.11.2021
* למורות/ים שגרים רחוק , תתאפשר גם למידה מרחוק לכל אורך ההשתלמות *
יש לקחת בחשבון, שיש חלקים סדנאיים שיהיה קשה יותר לקחת בהם חלק.

מרצה ומוביל ההשתלמות: ד'ר מרסלו מנחם וקסלר, סמינר הקיבוצים.
מנחת הסדנאות: אלן לב-שלם, עמותת קדמה לשוויון בחינוך.

עלות: 120 ש"ח סה"כ
מתוכם 90 ש"ח לעמותת קדמה ועוד 30 ש"ח שישולמו דמי רישום למכללת סמינר הקיבוצים
שימו לב שלאחר התשלום לקדמה ייפתח קישור לדף תשלום לסמינר הקיבוצים.

ההשתלמות תתקייים בהתאם לנהלי משרד הבריאות והנחיות התו הירוק. 

רבות/ים מצטטות/ים את הפדגוגיה הביקורתית, אולם מעטות/ים מכירות/ים לעומק את עקרונותיה ואת דרכי העבודה שלה בפועל. מאז צאת ספרו של פאולו פריירה "פדגוגיה של המדוכאים", עברו חמישים שנות ניסיון של מורות/ים ומדריכות/ים בתחום; התפתחו זרמים שונים ודרכי יישום שונות.

פדגוגיה ביקורתית היא תפיסה שמבקשת לעשות שינוי חברתי באמצעות החינוך.
          היא מזהה ומבקרת יחסי כוח, מנגנוני דיכוי ואפליה בחברה.
מציעה נרטיבים אלטרנטיביים לנרטיבים ההגמוניים.
מעודדת לאקטיביזם למען קידום שוויון וצדק חברתי.

הוראה על פי הפדגוגיה הביקורתית מזמינה את התלמידות/ים לבדוק את ההנחות והאמונות שלהן/ם, לשאול שאלות מערערות, לחשוב באופן עצמאי,  ולפעול למען שינוי חברתי. 

לפרטים נוספים: info.kedma@gmail.com  |  אלן: 0584132466