אנו בעמותת קדמה מאחלות לכולנו שנה טובה,
עם הישגים משמעותיים בקידום השוויון בחינוך ובחברה בכלל.
הכנו סרטון קצר שמראה חלק קטן מהעשייה החינוכית-חברתית,
בעמותה ובבתי הספר, בשנה החולפת.

בברכת שנה טובה!