סדנה לחדר מורות.ים מהו התפקיד החינוכי שלנו בעת הזו

עוד רגע נפתח את שנת הלימודים החדשה כשברקע כל אירועי הקיץ הסוערים במדינה. מה מרגישות.ים התלמידות והתלמידים שלנו כלפי המתרחש? איך ייראה ויישמע השיח בחדר המורות? ומה התפקיד החינוכי שלנו , מחנכות.ים, מנהלות.ים ובעלות תפקידים בביה"ס בתקופה הזאת?
לנוכח המצב הפוליטי, ההקצנה והקיטוב בחברה, אנחנו מציעות לפתוח את השנה בסדנה לחדר מורות.ים שתאפשר ותעודד את המורות.ים להביא קולות שונים, להשמיע ולהקשיב במרחב בטוח ובמהלך מתוכנן. במטרה לייצר אווירה פתוחה, מכילה ומכבדת לכולן.ם בחדר המורות.ים ובמקביל גם בכיתות.