תגובה (דר' שלמה סבירסקי) | המדינה הביסה את קדמה

קדמה ביקשה להקים תיכוניים עיוניים בשכונות, בעיירות פיתוח וביישובים ערביים. היא נולדה על רקע אכזבה עמוקה ורבת שנים של הורים, תלמידים ופעילים חברתיים ממערכת החינוך ביישובים אלה. זו היתה יוזמה אזרחית ללא הון עצמי וללא הסתמכות על כוח פוליטי זה או אחר, שהתבססה על ההנחה — התמימה — שמוסדות המדינה יסייעו בהשגת מטרות העמותה, שאחרי הכל לא היו שונות מאלה שעליהן מצהירה המדינה

…המדיניות המעשית של המשרד בנוגע לתלמידים מזרחים התבטאה באינספור "פרויקטים" שלעולם חסרו את המרכיב הבסיסי: ההנחה שמדובר בתלמידים ככל התלמידים, שאינם זקוקים לשום יחס ייחודי, אלא רק למורות ומורים המאמינים בהם. את זה הבטיחה "קדמה" ואת זה מעניק "קדמה" בירושלים מאז ועד היום.

החזון של "קדמה" רלבנטי היום לא פחות משהיה לפני שני עשורים. מחצית מבני הנוער אינם משיגים תעודת בגרות, וזאת בעידן שבו תנאי כניסה לרבות מן המשרות ובייחוד לאלה היוקרתיות הוא תואר אקדמי. ובעוד ששיעור הזכאות הארצי לתעודת בגרות עמד ב–2012 על %8.49 ,ביישובים כדוגמת הרצליה וקרית אונו הוא עמד על כ–80% ,בהשוואה ל–40%-50% במרבית עיירות פיתוח ול–20%-30% במרבית היישובים הערביים.

הארץ, תגובות, 24.07.2014  קישור לכתבה