השקעה במורים חונכים: מפתח להצלחתם של בתי ספר לתלמידים דלי אמצעים, מאת דר' ארם איילון, 2007

איילון מנתח את מודל הליווי של קדמה:

מחנכים ומנהלי בתי ספר מגלים עניין גדל והולך במציאת דרכים יעילות כיצד לחנוך תלמידים לקראת הצלחה  אקדמית, בעיקר אלה המשתייכים לקבוצות מיעוט או למעמד סוציו-אקונומי נמוך. מחקר זה מספק מידע מפורט לגבי סוג התמיכה העשוי להיות שימושי למורים עם היותם חונכים. בתי ספר המתמקדים בתלמידים, במיוחד אלה המחנכים תלמידי מיעוטים החשופים לסביבות עם סיכון. כפי שהוכח בקדמה, המלווים קיבלו את רוב ההחלטות החשובות בבית הספר, במיוחד לגבי התלמידים. יתר על כן, קדמה יצרה סביבה לימודית מקצועית דרך שיתוף פעולה בקרב המלווים, ובין המלווים לבין מורים אחרים והורים. בנוסף לשינוי תפקיד המורה, הנתונים ממחקר זה מעלים בבירור כי ניתן לשנות את תפקיד אנשי ההנהלה וצוות ההדרכה באותה מידה. כל אנשי המנהלה בקדמה, כולל המנהלת ושני הרכזים, היו גם הם מלווים, ולכן קשובים יותר לצורכי התלמידים והמלווים האחרים.

המאמר פורסם באנגלית, בפברואר 2007 בכתב העת – Mentoring & Tutoring

מאמר באנגלית | מאמר בעברית