חינוך רב-תרבותי פרטיקולרי כמודל מועדף לחינוך דמוקרטי: בי"ס קדמה בירושלים כמודל לחינוך רב-תרבותי ודמוקרטי בישראל- חקר מקרה, מאת משה שריקי,  2011

הדיון בעבודה זו מתקיים סביב שאלות מהותיות הנוגעות בדבר והצגת מודל חינוכי ייחודי, בית ספר "קדמה" בירושלים בו עבד המחבר כ-10 שנים. לדעת המחבר ביה"ס קדמה פועל בהתאם לעקרונות החינוך הרב-תרבותי פרטיקולרי, שהישגיו עולים על אלו של מודלים חינוכיים אחרים המבקשים להעניק חינוך דמוקרטי או לדמוקרטיה בחברה הישראלית. שאלת המחקר שהוא דן בהן הן: האם ומדוע מודל חינוכי רב-תרבותי פרטיקולרי מתאים יותר לחינוך בחברה דמוקרטית וכיצד מתבטא הדבר בבית ספר "קדמה"?

לקריאת העבודה