כנס בנושא חינוך וקהילה במציאות משתנה – אתגרי הלמידה בתקופת הקורונה ואחריה.

קלרה יונה, מנהלת ביה"ס נווה חוף, השתתפה בכנס בפאנל מומחים שעסק בסוגיית הבניית הקשרים שבין שותפי הלמידה במעגלים הסובבים את התלמיד/ה: המשפחה, ביה"ס וקבוצת השווים, מה ההשפעה והתרומה שלהם לתהליכי הלמידה ולפיתוח חוסן אישי.