כתבה מאת כרמית ספיר וייס שהתפרסמה ב9.12.2018 במעריב על כנס קדמה ה-8 שהתקיים בסמינר הקיבוצים.

מתוך הכתבה:

היום (ראשון) יתקיים בסמינר הקיבוצים הכנס “חינוך עם אג’נדה של צדק חברתי" של עמותת קדמה לשוויון בחינוך. בכנס, המיועד לאנשי חינוך ולכל מי שמבקש לרכוש כלים מעשיים להוראה ודיון בנושא אי־שוויון בבתי ספר, תושק “מי למעלה? מי למטה?", חוברת חדשה של “קדמה" הכוללת 30 מערכי שיעור וניתוח ביקורתי של המציאות החברתית־כלכלית.

קישור לכתבה במעריב

Alternative text – include a link to the PDF!