⇓קדמה היא חלק מ- 70 ארגונים שנענו לקריאה לפעול למען יישום אג'נדה 2030 בעולם.

זוהי תכנית גלובלית ליישום יעדי הקיימות   (sustainable development goals) SDGs של האו"ם, שממנה נגזרת רשימת המשימות של האנושות לעשור הקרוב למימוש מטרות משותפות למען קיום מיטבי לכולם.
במסגרת פעילות הקואליציה לקחנו חלק במפגשים וישיבות בהם התבצעה חשיבה משותפת ונבחנו אפשרויות הפעולה ושיתופי הפעולה על מנת לקדם, כל ארגון בתחומו, את היעדים הללו. 

הקואליציה, בהובלת הארגונים איתך מעכי משפטניות למען צדק חברתי ומרכז השל לקיימות ומנהיגות אזרחית, הגישה  נייר עמדה  לממשלה, אשר צורף כנספח לדו"ח הממשלתי שהוגש לאו"ם בחודש יולי 2019. נייר העמדה נכתב במסגרת דיון פתוח ומשתף של קואליציית ארגוני החברה האזרחית בישראל, אשר תפעל לטווח רחוק לקידום השינוי בהשראת היעדים הגלובליים, תוך לימוד והשוואה לקואליציות דומות ברחבי העולם.
נייר העמדה מבקש להניח אבן יסוד ליישום אג'נדה 2030 מנקודת מבט של החברה האזרחית ומציג את המנגנונים ההכרחיים לצורך הטמעת היעדים בישראל. 
בחודש יולי 2019 אישרה הממשלה החלטה להטמעת מדדי ה-SDGs בתכניותיה תוך היוועצות עם ארגוני החברה האזרחית, 
ראו כאן את הפרסום של הממשלה.

לקריאה נוספת על הקבוצה ופעילותה ניתן להיכנס לדף הפייסבוק בקישור זה או לצפות בסרטון למטה ⇓