• הוקם ב-1990.
  •  בית ספר יסודי (כיתות א' עד ו').
  • מנהלת בית הספר לשעבר – קלרה יונה
  •  מיקום – רחוב חיל השריון 4,  ראשון לציון,  03-9621988
  • אתר בית הספר | פייסבוק

קווי יסוד

להעלות את הישגי התלמידות/ים ע"י שיפור מתמיד של תהליכי ההוראה והלמידה,  חיזוק תחושת המסוגלות והאמונה של התלמידים/ות הצוות וההורים,  ביכולת לשנות.

לבסס מבנה ארגוני-פדגוגי שמשקף את ערכי היסוד של ביה"ס: שוויון בין בני האדם, זכויות ילדים/ות, שוויון בין המינים, אחריות ומעורבות חברתית, בניית חברת תלמידים/ות יוזמת ומשפיעה, שותפות הורים.

לעודד יוזמות של מורות לפתח תכני לימוד, להעשיר את תכנית הלימודים ולחבר בין מקצועות הלימוד, לבחור תכנים רלוונטיים שמשקפים את ערכי היסוד של ביה"ס; לגוון בדרכי ההוראה, כולל דרכי הוראה מתוקשבים.

להרחיב את האופקים, לאתגר את החשיבה ואת המודעות החברתית, לחשוף את התלמידים והתלמידות לא/נשי רוח, אקדמיה, ספורט וחברה; לספק מרחב בטוח שבו התלמידים/ות זוכים לנראות, אכפתיות וכבוד.

בית לכל תלמיד/ה, מורה והורה

המבנה הארגוני של בית הספר מבוסס על חלוקה לבתים: בית (של כיתות) א'-ב', בית ג'-ד' ובית ד'-ה'.
מאחורי הבתים עומדת קונספציה מערכתית שמעודדת מסגרת שהיא הרבה יותר גמישה ופחות פורמלית מהמסגרת הרגילה, קרבה פיזית בין מורים ותלמידים ודיאלוג עשיר וישיר בין מורים ותלמידים.

עבור התלמידים והתלמידות: הזדמנות להכרות חברתית; למידה דו גילאית / שיעורי בחירה; שייכות; פעילויות משותפות; רכזת הבית מהווה מודל למבוגרת אחראית; התנסות בתהליכים חברתיים ודמוקרטיים בבית הספר.

עבור הורים: נגישות למחנכות/ים ולרכזת; הכרות מעמיקה של ההורים; פרויקטים משותפים עם ההורים.

עבור המורות/ים והצוות חינוכי: שייכות; זהות; עבודה משותפת, פדגוגית ורגשית; התמודדות עם צרכים ואתגרים שאופייינים לכל בית.

יריד ההצלחות

יריד ההצלחות, מתקיים בחודש יוני בכל שנה, והוא מהווה חגיגה פדגוגית לסיכום השנה. מגוון תערוכות, משחקים ופעילויות, תוצרים של עשייה לאורך כל השנה. להמשך קריאה >