יריד ההצלחות – חגיגה של שפע פדגוגי לסיכום השנה!

אופנה מוסרית, א/נשים ששינו את העולם, עיתון "ידיעות נווה חוף" , תוצרי הגינה הקהילתית ועוד. יריד ההצלחות הוא הזדמנות להראות ולשתף את כל קהילת בית הספר בפרויקטים שגם מחוברים לתוכנית הלימודים, וגם בונים תפיסת עולם ומבנים ידע ממקום של חקר, סקרנות, יוזמה ויצירתיות. היריד כולל פעילויות משותפות של הורים ותלמידים ומגוון תערוכות שהן תוצרי הלימוד והעבודה התהליכית שנעשתה עם התלמידים/ות לאורך השנה.

 

סרטון מיריד ההצלחות 2016