החינוך הקדמאי הוא יותר מאשר רק הוראה. החזון שלנו כולל מחויבות לעזור לתלמידים/ות לפתח תחושה של מי הם ומה מעניין אותם, לחבר אותם לדברים שהם אוהבים ולפתח את הדרך שתיצור בהם תשוקה ללמידה. אנו מאמינות שבית-הספר צריך להיות מקום של צמיחה ושייכות, שיח ודיון. אנחנו מאמינות בכוחו של החינוך לשנות – חיים של ילד/ה, משפחה וקהילה. בתפיסה של קדמה, כל תלמיד/ה יכול/ה להצליח.

אנחנו בקדמה מתמודדות עם פערים בחינוך. האתגרים שלנו הם: איך לאתגר תלמידות/ות בתכנית לימודים מעודכנת ורלוונטית לחייהם; איך למשוך למעלה תלמידים עם הישגים נמוכים; איך להרחיב את נקודות המבט של התלמידות ולפתח חשיבה מורכבת וביקורתית; איך לתמוך בתלמידים במצבי קושי, וגם כאשר קשה בבית, לדרוש מהם ולא לוותר להם ועליהם.

אנחנו פועלות מתוך אמונה שלבתי הספר יש את הפוטנציאל להיות כלי משמעותי בצמצום פערים בין תלמידים/ות שמגיעים מקבוצות מבוססות כלכלית לבין תלמידים שמגיעים מאוכלוסיות מוחלשות.

אנחנו משקיעות/ים משאבים רבים בפיתוח תכניות הלימוד שלנו, בשיטות ההוראה, בצוות החינוכי שמניע ומוביל את העשייה החינוכית.

אנחנו מאמינות/ים שבתי הספר הם לא רק מקומות שלומדים בהם חומר. תפקידנו הוא גם להבטיח שלכל התלמידים/ות יהיו הכישורים החברתיים והרגשיים הדרושים להצלחה בבית הספר ובחיים, כישורים שבלעדיהם, יהיה קשה להביא לידי ביטוי את היכולות הלימודיות שלהם.

אנו מעודדות/ים את התלמידים/ות לשמור על זהותם ובמקביל להיות שותפים בעיצוב החברה הישראלית, לחזק את הקשרים בינם לבין עצמם ולעודד את תחושת הסולידריות בקהילה.

המחויבות שלנו היא לעזור לתלמידים/ות לפתח תחושה של מי הם ומה מעניין אותם, לחבר אותם לדברים שהם אוהבים שתיצור בהם תשוקה ללמידה.

הפדגוגיה הקדמאית המתפתחת תדיר מאפשרת למידה משמעותית בתחומים רחבים בנוסף לתכנית הלימודים הפורמלית. תפיסה זו כוללת פיתוח תכנים לימודיים אלטרנטיביים ורלוונטיים לחיי התלמידים/ות ולהתמודדויות שלהם, שיטות הוראה מגוונות שמאפשרות להצמיח כל תלמיד ותלמידה, ומבנה ארגוני פדגוגי שמשקף באופן מהותי את ערכי היסוד של ביה"ס: שוויון בין בני-האדם כערך עליון, צדק חברתי, מעורבות בקהילה ועוד.

העקרונות המנחים בהוראה ובלמידה מבוססות על הפדגוגיה הביקורתית, שרואה בחינוך אמצעי להשגת שינוי חברתי וצדק חברתי:

  • אמונה בתלמידים/ות וציפיות גבוהות מהם הם עקרונות יסוד בבית הספר. אנו מעניקים את החינוך הטוב ביותר לכל התלמידים והתלמידות: הכיתות הן הטרוגניות, אין הקבצות ואין הסללות. כל צוות בית הספר מכוון להצלחה של התלמידים והתלמידות.
  • דיאלוג הוא ערך מרכזי בחיי בית הספר וביחסים שבין המורות לתלמידים, בין המורות/ים להורים ובין המורות/ים לבין עצמן/ם. היחסים בין המורות לתלמידים הם יחסים של כבוד והערכה.
  • יש העמקה בסוגיות של תודעה חברתית, זהות ורב תרבותיות. לתרבות המזרחית ולהיסטוריה  המזרחית יש מעמד מיוחד בבית הספר. תכניות הלימוד הייחודיות שמות דגש על חיבור לקהילה, חינוך ביקורתי וחינוך לשוויון.
  • המורות והמורים הם בעלי תודעה חברתית גבוהה, המאמינות/ים בשינוי חברתי בדרך של חינוך. אין להן/ם תפיסות סטריאוטיפיות לגבי 'היכולות הקוגנטיביות' של התלמידים והם פועלים בתחושה של שליחות.
  • בית הספר רואה עצמו כחלק אינטגרלי מהקהילה, כמקום שמשרת את צרכי התלמידים, הבוגרים, ההורים והתושבים, וכמרכז קהילתי לפיתוח ושינוי חברתי.