בתפיסה של קדמה, ההורים הם חלק מבית-הספר ממש כמו שהמורות והמורים הם חלק מביתו של התלמיד.  בית הספר  הוא "משולש" שקודקודיו הם: תלמידים, מורים והורים.  בעוד התלמידים/ות נמצאים במרכז, ההורים והמורות הם הבסיס האיתן.

אנו מאמינות/ים ששותפות ההורים היא תנאי חשוב להצלחת התלמידים והתלמידות. בית הספר רואה בהורים שותפים חשובים, שמידת מעורבותם תשפיע מאוד על סיכויי ההצלחה של התלמידים.   בית הספר גם מעודד מעורבות  ופעילות של הורים בוועד ההורים ובהתארגנויות שונות סביב חיי בית הספר.

 

משה גמיש, יו"ר ועד ההורים בבי"ס קדמה בעבר ויו"ר ועד המנהל בעמותת קדמה כיום על שותפות הורים בבית הספר

הורים בבית הספר קדמה מספרים על בית הספר