• הוקם ב-1994.
  • בית ספר על יסודי (כיתות ז' עד י"ב.)
  • מנהלת בית הספר – מיכל חדד
  • מיקום – רחוב בר יוחאי 5, שכונת הקטמונים, ירושלים, 02-6795955
  •  פייסבוק | אתר בית הספר
  • כתובת מייל של שלומית דרעי, רכזת חטיבה ז-ט: shlom266@walla.com 

סרטון סיכום פעילות – תשע"ז 2017

בית-הספר קדמה הוא מודל ייחודי במערכת החינוך בישראל: זהו בית-הספר התיכון הראשון בארץ, שהוקם בתוך שכונה שנחשבת לפריפריה חברתית-כלכלית, שאינו תיכון מקצועי או מקיף (שכולל מגמות מקצועיות), אלא תיכון עיוני מלא, המוביל את כל התלמידים/ות שלו לתעודת בגרות מלאה וללימודים גבוהים.

בית הספר הוקם בשנת 1994, כתוצאה מביקורת של הורים, פעילים/ות חברתיים וא/נשי חינוך, על מצב החינוך בשכונות ובעיירות הפיתוח.  בתי הספר העיוניים, שהכינו  את תלמידיהם לבחינות הבגרות ברמה הגבוהה ביותר, היו ממוקמים בשכונות וביישובים מבוססים כלכלית.  בשכונות הפחות מבוססות, לעומת זאת,  רוב בתי ספר היו מקצועיים או מקיפים, ורק חלק קטן מהתלמידים בהם למד לתעודת בגרות.  כתוצאה מכך, רוב בני הנוער באזורים אלו סיימו את לימודיהם ללא תעודת בגרות המאפשרת כניסה למוסדות להשכלה גבוהה.   מציאות זו שכפלה את הפערים החברתיים העצומים שהתקיימו בחברה בין בני נוער וצעירים מיישובים מבוססים לבין  בני נוער וצעירים מהפריפריה הכלכלית-חברתית. המטרה של מייסדי קדמה היתה להקים בית ספר עיוני מלא בשכונת הקטמונים בירושלים ולהמשיך ולהקים בתי ספר דומים ברחבי הארץ.

מאז הקמתו, בית הספר מוביל את תלמידיו לתעודת בגרות מלאה וללימודים גבוהים באמצעות תכניות לימוד ייחודיות, ליווי וחניכה, תגבור לימודי והעשרה. בנוסף למצוינות אקדמית, הוא מעודד את תלמידיו למעורבות קהילתית, ולתרומה לחברה. תלמידי/ות קדמה יוצאים לחייהם הבוגרים כשהם מאמינית/ות ביכולתיהם לעצב לעצמם את עתידם.

עבור התלמידים/ות, המורות/ים וההורים, בית ספר קדמה הוא לא רק מוסד לימודי שמכין לבגרות.  בית הספר מספק תחושה של הגשמה עצמית, זהות אישית, שותפות בבניית חזון ועתיד טוב יותר ותחושה של שייכות.   בשיחות עם תלמידים/ות,  ועם בוגרי/ות בית הספר, הם מדגישים את תחושות השייכות והאהבה לבית הספר ואת הקשר החזק עם המורים, קשר של קרבה, כבוד, אמון ואכפתיות.   סקר שערך מכון דחף בקרב כלל תלמידי קדמה מראה שהתלמידים והתלמידות בקדמה שבעי רצון מאוד מבית הספר, ומרוצים מכל הקשור ביחסים בין מורים ותלמידים: היחס של המורים והקשר האישי עימם, הכבוד שמורים נוהגים בתלמידים, העזרה הרבה לתלמידים שמתקשים בלימודים, הזדמנות שניתנת לכל תלמיד/ה להוכיח את עצמו, העידוד והתמיכה מצוות המורים, ההתחשבות של המורות/ים ברצונות ובדעות התלמידים בכל הקשור בחיי בית הספר, הדחיפה של המורים ללימודים על-תיכוניים ולחיזוק הביטחון העצמי של התלמידים/ות.

בית ספר קדמה הוא נקודת ציון חשובה בתודעה של כל מי שעוסק בחינוך ובאי שוויון.  מעגלים רחבים ומתרחבים של קהלי יעד (סטודנטים, א/נשי חינוך, אנשי אקדמיה ופעילים חברתיים) רואים בו מודל אלטרנטיבי הפועל בתוך מערכת החינוך הציבורי.

הצלחתו ותוצאותיו המוכחות הציבו את בית-ספר קדמה כמודל חינוכי ופדגוגי הנלמד בכל בית ספר ופקולטה לחינוך בארץ.

על הישגיו המרשימים קיבל בית ספר קדמה את פרס החינוך של מנח"י בשנת 2014 ואת פרס החינוך הארצי בשנת 2015.

ייחודיות המודל של בית ספר קדמה: תפיסה חינוכית לסגירת פערים

מחויבות למסלול עיוני שמוביל לתעודת בגרות.  כל תלמיד/ה בקדמה לומד/ת במסלול עיוני המוביל לתעודת בגרות, המהווה תנאי הכרחי לקבלה למוסדות להשכלה גבוהה. ציפיות גבוהות מתלמידות/ים, יחד עם מרכזי למידה מתקדמים, מסייעים לתלמידות/ים שלנו לסגור את הפערים הגדולים שנוצרו בבתי הספר היסודיים, ולאפשר את הצלחתם/ן בבחינות הבגרות.

תכניות לימוד המדגישות גאווה תרבותית וערכים דמוקרטיים.  בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה של משרד החינוך, פיתחה קדמה תכניות-לימוד ייחודיות שיש להן זיקה ישירה לחיי התלמידים ולעולם התוכן שלהם.  תלמידים ות לומדים נושאים מתוך פרספקטיבה מולטי-דיסציפלינארית, וחוקרים סוגיות הרלוונטיים לחייהם, לחיי קהילותיהם ולמשפחותיהם. תכניות הלימודים של קדמה מחזקות את זהותם האישית של התלמידים, את זיקתם לחומר הנלמד ואת רצונם ללמוד ולהצליח.  כך, למשל,  במסגרת התכניות "שפה ותרבות" ו"לימודי חברה" של קדמה,  נחשפים התלמידים ליוצרים מזרחיים ולהיסטוריה של הקהילות היהודיות במדינות המוסלמיות, נושאים שרק לאחרונה, בעקבות וועדת ביטון, החלו להיכנס לתכנית הלימודים של משרד החינוך.  תכנית "חינוך חברתי" של קדמה מתמקדת בזכויות-אדם, שוויון בין המינים, ומשקפת את האתוס הדמוקרטי של בית הספר.

השקעה בהורים ובמורות/ים.  בתפיסה של קדמה, ההורים הם חלק מבית-הספר ממש כמו שהמורים הם חלק מהבית  של התלמיד/ה.  בית הספר  הוא "משולש" שקודקודיו הם: תלמידים, מורים והורים. התלמידים נמצאים למעלה במרכז, ההורים והמורים הם הבסיס האיתן.  רבים ממורי קדמה הם אקדמאים ש גדלו בעצמם בפריפריה החברתית-כלכלית, וכך הם מהווים מודל מוצלח לחיקוי שהתלמידים יכולים להזדהות אתו. מורי קדמה עוברים הכשרות שבועיות, השומרות על האנרגיות, המחויבות והמקצוענות שלהם.  באשר להורים, תקשורת פתוחה ושיתוף פעולה עמם הם מטרה בפני עצמה החיונית לבניית אמון, תמיכה ומחויבות של ההורים לתלמיד ולבית הספר, בכל ימות השנה, ולא רק כאשר מתעוררות בעיות.

מחויבות לקהילה ואחריות חברתית. בית הספר קדמה ממוקם בשכונת הקטמונים, שנחשבת לפריפריה חברתית-כלכלית. חלק גדול מתושבי השכונה הם מזרחים שהיגרו לישראל בראשית שנות החמישים, ובשנים האחרונות נוספו אליה עולים מאתיופיה ומבריה"מ לשעבר. הבחירה לפתוח את בית הספר בשכונה זו מעבירה מסר ברור: 'גם התושבים בשכונת הקטמונים זכאים למוסדות חינוך איכותיים שיבטיחו את עתיד ילדיהם'.

בית ספר קדמה רואה עצמו כחלק אינטגרלי מהקהילה, מקום שמשרת את צרכי התלמידים, הבוגרים, ההורים והתושבים, וכמרכז  קהילתי לפיתוח ושינוי חברתי.  בביה"ס מתקיימים מתקיימות פעילויות העשרה לתושבי השכונה בשעות אחר הצהרים, וביה"ס גם משתף פעולה עם ארגונים נוספים כדי לקדם פרויקטים בבית הספר ובשכונה.   התלמידים רואים בקדמה בית שני, מקור לעוצמה והשראה להצלחה, מקום שבו הם למדו להאמין בעצמם וביכולתם להשתתף בעיצוב החברה בה הם חיים.