מערך שיעור אקטואלי של עמותת קדמה, מלחמה, קריאת מצב,