יום בחייו של בנזי שחי בתל אביב ומדמיין את הנסיעה שלו לפיליפינים לפגוש את אבא שלו שגורש. 
סיפור מאויר מעיניים של ילד שכתבה ואיירה מיכל גלעד.

לטקסטים ספרותיים נוספים: