ב-מחברות קדמה למגדר כללנו 19 מערכי שיעור עם אג'נדה מגדרית, שמיועדים למורות/ים
בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים.