יעל כליל, ביה"ס קדמה, להיות מורה עם אג'נדה כנס – 5