על המפגש של מחנך עם כיתת החינוך שלו. "עמל של אהבה- על הגיונה המיוחד של השנייה השש עשרה במלאכת חינוך הכיתה"על המפגש של מחנך עם כיתת החינוך שלו. "עמל של אהבה- על הגיונה המיוחד של השנייה השש עשרה במלאכת חינוך הכיתה"על המפגש של מחנך עם כיתת החינוך שלו. "עמל של אהבה- על הגיונה המיוחד של השנייה השש עשרה במלאכת חינוך הכיתה"על המפגש של מחנך עם כיתת החינוך שלו. "עמל של אהבה- על הגיונה המיוחד של השנייה השש עשרה במלאכת חינוך הכיתה"על המפגש של מחנך עם כיתת החינוך שלו. "עמל של אהבה- על הגיונה המיוחד של השנייה השש עשרה במלאכת חינוך הכיתה"על המפגש של מחנך עם כיתת החינוך שלו. "עמל של אהבה- על הגיונה המיוחד של השנייה השש עשרה במלאכת חינוך הכיתה"