אדוה כפרי, ביה"ס נווה חוף, להיות מורה עם אג'נדה כנס – 5