מגדר על הדרך

חלק ניכר של המסר בתמרורים מוצג באופן גראפי ולא בכתב.
התמרורים הם חלק משפה חזותית, כלומר מערכת של תקשורת בין בני אדם המשתמשת במרכיבים ויזואליים.
למרות זאת, הייצוג המגדרי בתמרורים בישראל אינו שוויוני – לשון הפנייה בתמרורים כוללת כיתוב בלשון זכר
האט, סע. ביותר מ -20 תמרורים מופיעות דמויות: בכמה מהתמרורים מופיעות דמויות גבריות בעליל:
החובשות כובע. בתמרור אחד מופיעה דמות נשית מובהקת הלבושה חצאית, ובשאר התמרורים
מופיעות דמויות שהן ספק ניטרליות ספק גבריות, אך הפרשנות של הדמויות הניטרליות היא סובייקטיבית
והן יכולות בהחלט להתפרש כגבריות.
קישור למערך שיעור

פעילות לחנוכה- שולחנות מסתובבים

המערך הזה הוא מעין בית מדרש כיתתי. שמונה שולחנות לימוד שכל אחד מהם עוסק בנושא אחד הקשור לחג החנוכה. בכל אחד מהם שאלות לדיון שמבקשות לפתוח עוד קצת את מרכיבי החג ואת החיבור שלו אלינו. 

ההצעה מתאימה גם כפעילות משותפת להורים ולתלמידים/ות לגילאי יסודי ועל יסודי.

קישור למערך שיעור