השיח המגדרי הוא דומיננטי בבית הספר: הוא חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים: בשיעורי היסטוריה לומדות/ים על נשים ואנשים ששינו את העולם, במתמטיקה פותרות/ים בעיות חשבוניות עם אבא שאופה ואמא בעבודה, ובשיעורי זה"ב תלמידות/י כיתה ה' כתבו מכתב לשרה גילה גמליאל  בבקשה לשנות את לשון הפנייה בתמרורים כך שתהיה שוויונית. השיח המגדרי נוכח בכל מקום וביומיום, הוא נמצא על קירות בית הספר, וגם על דלת 'חדר המורות'. המורות/ים מדברות בלשון נקבה וזכר, וכותבות הנחיות במבחנים לשני המינים, בנות ובנים התרגלו לדבר לסירוגין בשיעורים, וממשיכות/ים בכך גם בהפסקה. ויש גם קבוצת כדורגל בנות!

השפה בכיתות היא שפה שמשלבת זכר ונקבה והמורות/ים במודעות תמידית לייצוג ולהשתתפות של בנים ובנות בכיתה ובשיעורים.