בבית הספר מתקיימים שיעורי בחירה שהם הזדמנות גם למורות/ים וגם לתלמידות/ים: המורות בוחרות ללמד נושאים שקרובים לליבם, שאינם חלק מתכנית הלימודים, והתלמידים בוחרים בשיעורים לפי תחומי העניין שלהם, כגון: סדנה לכתיבה יצירתית,  שוויון בין המינים, זכויות בעלי חיים, פילוסופיה, מסביב לעולם, פרויקט מגלי עולם, יוגה, גמדי גינה, מיחזור, תיאטרון ועוד