במסגרת פרויקט החונכות בביה"ס תלמידי/ות שכבה ו' משמשים/ות בוגרים/ות משמעותיים/ות עבור תלמידי ותלמידות שכבה א'. הם/ן מדריכים/ות את תלמידי/ות שכבה א', ומכירים/ות להם/ן את ביה"ס.
אחד הדברים המהנים שעשינו החודש הוא משחקי הלמידה בחצר. שכבה א' ביחד עם שכבה ו' יצאו אל החצר ולמדו באמצעות משחקים נושאים שונים מתוך תכנית הלימודים.

מוזמנות/ים לקרוא עוד מחדשות נווה חוף לחודש ינואר 2019 בעלון שלנו