המרתון התמקד בנושא כתיבת משפטים באנגלית.
בתחילת היום למדנו תבניות של משפטים שונים ותרגלנו אותם. לאחר מכן למדנו לבדוק משפטים, לזהות טעויות ולתקן אותן. היה מרגש לראות תלמידים/ות שבשיעור הראשון טעו בדברים מסוימים, ואח"כ היו מסוגלים/ות לזהות ולתקן את אותן טעויות. בסוף היום נערכה תחרות איות . היה מעניין, מותח ומרגש מאוד!
תודה למורה לאנגלית מושקי על היוזמה והביצוע.