בית הספר נבחר ע"י משרד החינוך להיות חלק מקבוצה של בתי ספר 'מובילי פדגוגיה איכותית'.

בביקור שנערך ב- 11.3.2018 בנווה חוף במסגרת פרוייקט "מובילי פדגוגיה" התארחו בבית ספרנו מנהלים/ות וצוותים חינוכיים שבמסגרת הפרוייקט.
במהלך הביקור נערכו שלוש סדנאות אשר מאפיינות את רוח החזון הבית ספרי: "פדגוגיה של קשר ושיח של זהויות".
הסדנה הראשונה הייתה בנושא מודלים שונים לתקשורת בין הורים לבית הספר. הסדנה השניה הייתה בנושא של מגדר דרך כלי חינוכי הקרוי"שעון המושג" בהשראתו של פרופ' כספי. הסדנה השלישית הייתה בנושא פורים דרך תרגיל כתיבה לדמויות מתוך המגילה.
את הסדנאות העבירו הצוות החינוכי של בית הספר. בנוסף, המפגש כלל תצוגה של חומרי למידה ותוצרי תלמידים מבית הספר.

חביבה להב, מנהלת מאמנת מנהלים כתבה בעקבות הביקור:

"… בביקור פגשנו צוות מעורר השראה בעל אמונה, מוטיבציה ותפיסה חינוכית. צוות המדבר ופועל בשפה אחת. צוות מיומן בזיהוי הכוחות בכל אדם, צוות כתלמידים ומעצים אותן/ם. צוות שלא מוותר ולו על תלמיד/ה אחד/ת ומשקיע בקידום מתוך אמונה ביכולות. פגשנו אנשים שהם מנהיגות/ים יצירתיים, מרחיבי דעת ומעוררי השראה. אשרנו שזכינו לראות יישום מיטבי של עיקרון פדגוגי בעשייה היום יומית מתוך אמונה בדרך. ולך קלרה, רוב תודות על הכנסת האורחים, שיתוף הפעולה ומנהיגות מעוררת השראה…"