סדנת זום המודל הדילמתי בהנחיית ד"ר אריאלה בארי בן ישי וקלרה יונה-משומר