סדנה לחדר מורות.ים מהו התפקיד החינוכי שלנו בעת הזו