הועדה לפרס פועל-ת צדק בחינוך, מיסודה של עמותת קדמה לשוויון בחינוך ובחברה בישראל, מעניקה אחת לשנה,  את פרס פועל-ת צדק בחינוך.

דרך הפרס, קדמה מבקשת להעלות את המודעות לחשיבות של שוויון בחינוך לפיתוח חברה ישראלית שוויונית וצודקת; לעודד א-נשי חינוך, ארגונים ומוסדות חינוך שפעילותם לקידום השוויון בחינוך ראויה לציון, ואשר מטביעים את חותמם על המרחב החינוכי בו הם פעילים; ולהוקיר את הישגיהם של הגורמים המשתתפים והזוכים בתחרות.