בזמן הזה חשוב שנקדיש מחשבה לקולגות שלנו בחברה הערבית: מורות.ים שקיבלו לידיהם בתחילת שנת הלימודים החדשה, זמן של התחלות ותקוות חדשות, תלמידות ותלמידים שחיים במציאות של פחד ושל איום על ביטחונם ועל חייהם. 

ואיך מתייחס לכך הממסד? השלטון הנוכחי ממשיך את דרכם של ממשלות קודמות ביחס לחינוך בחברה הערבית. גם הוא מפלה בתקציבים, באוטונומיה ובזכות ההבעה של המורות.ים.הפער מבחינת ההשקעה בין כלל האוכלוסייה היהודית והערבית הוא 1 ל- 2.50. בחינוך הממלכתי הדתי הפער מגיע ל-3.
ההבדלים האלו גם באים לידי ביטוי בכמות המבנים החסרים לכיתות. בוועדת הכספים בכנסת שעסקה בחינוך הערבי, דובר על מאות כיתות חסרות בפועל לקראת פתיחת שנה"ל הקרובה.

אולם זהו רק קצה הקרחון. בתחום הבעת הדעה הן של מורות.ים והן של תלמידות.ים, המצב הוא בכי רע. המורות.ים צריכות.ים להתמודד עם תכניות לימודים, בייחוד במקצוע האזרחות, שבהן עליהן.ם ללמד שישראל היא מדינה יהודית, ורק אחרי זה דמוקרטית, כשלא ברור מהי אותה דמוקרטיה שבה המיעוט לא יכול להתבטא, ואף לא לציין עובדות שידועות לתלמידות.ים על עברן.ם ועל עבר משפחותיהן.ם. כמו למשל מקורם של שמות מעוברתים של יישובים ערבים שהתקיימו בעבר. מורות.ים ותלמידות.ים חיות.ים תחת לחץ מתמיד שלא לומר את מה שעל ליבם, ולא להתעמת עם ספר לימוד שאינו לוקח את המיעוט הערבי בחשבון .

/

חוסר היכולת של מורות.ים ותלמידות.ים לקיים דיאלוג חופשי על יחס הממסד כלפי המיעוט הערבי אינו מאפשר לתלמידות.ים לחוש הזדהות עם המערכת החינוכית וערכיה. מערכת שלא רואה את מצוקתן.ם או חוששת בגלל הממונים עליה

בתהליך הזה ילדים ונערים יחפשו אלטרנטיבות אחרות, מחוץ לכותלי בית הספר. העבריינות היא אחת מהאלטרנטיבות האפשריות. ההתגייסות של צעירים לארגוני הפשע היא ביטוי של חוסר האונים שלהם מול המערכת שלא מספקת להם מענה ראוי ביחס לעתידם המקצועיים כבוגרים.
אם אין אפשרויות ואין תקווה לתיקון מצד הממסד של עוולות של עשרות שנים כלפי החינוך הערבי, הרי שאי אפשר לקוות לרגיעה בתחומים כגון עבריינות ופירוק התשתיות החברתיות. ואין גם אפשרות של בנייה של סולידריות חברתית, בתוך החברה הערבית עצמה ובינה לבין היהודית.

ליהודיות.ים הישראליות.ים החיים במדינה הזו, יש אחריות כפולה כלפי המורות והמורים הערבים ותלמידיהם. אחריות מוסרית והכרה בעוול של שנים, ואחריות להבין שהמאבק על עתידו של החינוך צריך להיות מאבק משותף של יהודים וערבים.

ד"ר מרסלו מנחם וקסלר

מרצה באקדמיה ומנחה מורות.ים, מפתח פדגוגי