סרטון קצר עם קטעים מסיפורים של תושבים ותושבות בירוחם המספרים על העלייה הגדולה מצפון אפריקה לירוחם. 
זו הזדמנות לדבר על המושג "חלוצים" ולשאול: מיהו/יחלוץ/ה? למה התושבים/ות בירוחם לא כונו מעולם חלוצים/ות למרות שבנו והפריחו את ירוחם? מה אפשר ללמוד מהסיפורים שלהם/ן? מה עוד היינו רוצים/ות לשאול את התושבים/ות בירוחם? 

צילום: עולים חדשים ממרוקו בשנת 1954, מאת פריץ כהן, נחלת הכלל.