הוראה היא אקט של צדק חברתי עבורי. עוד מהזמן שהייתי צעירה מאוד, המשפחה שלי הבינה שהסיבה שאני בחיים היא כדי להפוך את העולם לקצת יותר טוב. בחרתי בחינוך כנתיב שדרכו אני יכולה לתרום, מכיוון שכאשר מציעים נגישות לידע- על האדם עצמו, על ההיסטוריה שלו, על המדינה שלנו ועל העולם, ידע על קריאה, ועל איך להפוך את הרעיונות שלך למילים שיניעו אחרים- זוהי דרך רבת עוצמה לבנות את היכולת באחרים שיעשו את החלק שלהם כדי לרפא את העולם.

כתבה: אלנה אגיליאר