שיר ליום השפה העברית ובכלל. המשוררת והיוצרת סיגלית בנאי תוהה על המקורות של השפה העברית, על הקשר בינה ובין השפה הערבית, על הקירבה התרבותית והמקורות ההיסטוריים שלא נלמדו בכיתה.