מהו "תיקון 20" לחוק החברות? איך הוא מתקשר לחג הסוכות? האם חג הסוכות הוא חג שמבקש לשנות את המציאות? 
הסופרת יוכי ברנדס משתפת במחשבותיה על חג הסוכות בהקשרים אקטואליים מתוך חיבור לערכי החג ולמקורות. 
הטקסט מזמין אותנו לשאול שאלות בכיתה: האם המדינה אמורה להתערב בנושאים כמו פערי שכר בין עובדים בחברה במשק הפרטי? האם היציאה אל הסוכות מציעה לנו התבוננות אחרת על עוני? האם חג הסוכות בכלל עוד רלוונטי בעידן שבו רכוש הוא כל כך חשוב ומשמעותי? אילו ערכים נבקש ללמוד ממנו? ועוד…