השיר הבא של צור ארליך מתייחס לפעולת הסימון הגזענית של קבוצות וקהילות באוכלוסיה. 
השיר מתייחס לגזענות האירופאית שהובילה לשואה, אבל ניתן "לנצל" אותו כדי לעסוק בסטראוטיפיזציה והכללה באשר היא
גם בימינו וכלפי כל קבוצה בארץ ובעולם. 
השיר לקוח מתוך הבלוג של צור ארליך.