"נדמה שראש השנה, שנחוג כבר בימי הבבלים, לפני כ־4,000 שנה, הוא החג העתיק ביותר בהיסטוריה האנושית. נראה שכל התרבויות קוצבות לעצמן מועדים וזמנים שחוזרים על עצמם שוב ושוב בריתמוס קבוע. פעם בשנה מאפסים את הלוח ומתחילים מהתחלה – טכנית וסימבולית." 

בכתבה הבאה מתוך מגזין "מסע אחר" נוכל להכיר תרבויות שונות שמקבלות את פני השנה החדשה במנהגים מעניינים ומגוונים.