המצגת הבאה מספרת סיפור אמיתי מרתק אודות מדינה שלמה שרבים ורבות מאזרחיה נרתמו כדי לסייע בהצלת יהודים בתקופת השואה. באמצעות סיפור זה ניתן ללמוד על לקיחת אחריות וסולידריות ברמה רחבה של מדינה ומדיניות ולא רק ברמת אזרחים בודדים. 
את המצגת עם הסיפור מותאם לילדים/ות ערכה והכינה חגית גור זיו במסגרת פעילותה במרכז לפדגוגיה ביקורתית במכללת סמינר הקיבוצים. 
המצגת יכולה לזמן שאלות כמו: מה הכוח של מאבק כמו שניהלה המדינה הדנית לעומת מאבק של יחידים? מה לדעתכם/ן היו השיקולים בעד ונגד ההתגייסות למען האזרחים היהודים במדינה? מה אפשר ללמוד מזה על תפיסת העולם של השלטון במדינה?
אפשר להרחיב את הלמידה ולקרוא סיפורים אישיים של אזרחים/ות דנים שניצלו בזכות הפעולה הזו.