יצא לכן/ם פעם לחשוב על סיפור יציאת מצריים בהיבט הכלכלי שלו?
כיצד השתמש יוסף במידע פנים ובתחזית מדויקת כדי להפוך לאישיות הכלכלית הבכירה ביותר במצרים? האם מיתון גלובלי גרם לבני ישראל לרדת ל"אמריקה של העולם העתיק" והאמנם הם בנו את הפירמידות? הכתבה הבאה של יאיר חסון מתבוננת על סיפור יציאת מצריים בזוית הכלכלית. 

"בני ישראל במצרים: ממיליארדרים לעובדים זרים", יאיר חסון, 30.3.2010, אתר Ynet.