הצעה זו נולדה מקריאה בספר "דרוש כפר – חינוך למשמעות" שכתב דותן לוי.
 בספר מוסברת חשיבות יצירת "עוגנים בעתיד" והחיבור בין תקופות עבר – הווה – עתיד כחלק מהנרטיב שאנחנו רוצים/ות כמחנכים/ות שהתלמידים/ות שלנו יספרו על עצמם/ן. 

אחת הדוגמאות שמוצגת בספר לפעולה יזומה שבה המורות/ים משתמשים בעצמם/ן כמודל ללמידה על נרטיב אישי היא הפעילות: "סיפורי דרך". להלן הסבר קצר על הפעילות כפי שתוארה בספר. אנחנו מזמינות אתכן/ן לעשות את ההתאמות למורות/ים ולתלמידים/ות בביה"ס שלכם/ן, יום המורה יכול להיות הזדמנות נהדרת ליוזמה כזו.