"במקום אלימות, צייתנות עיוורת והכנעה – אהבה, הבנה, וחיים משותפים. מול הבינאריות הגברית, או אני או אתה, או שחור או לבן, פינות חדות – זה עולם שמעגל פינות, אנלוגי, רב אפשרויות. טובות השתיים מן האחד."
יהודה נוריאל כותב על מגילת רות כעל הצעה נשית לחיים משותפים. האם באמת הגרסה שמציעות הנשים היא טובה יותר? האם אפשר לכנות את המעשה של רות ונעמי מעשה של נשים? 
מתוך: פרויקט 929 -תנ"ך ביחד, רות פרק א, 9.1.2018 (הטקסט מופיע בעמודה השנייה מצד שמאל באמצע).