מה ההבדל בין ושתי ואסתר באופני הפעולה שלהן? איך זה מתקשר למאבקים בימינו? ובאיזו אסטרטגיה היית בוחר/ת? 

 "ושתי, כמסופר במגילת אסתר, ממאנת להישמע לפקודת אחשוורוש הרוצה להתגאות ביופייה, שאותו הוא רואה כקניינו, וכך היא מורדת במקומה בהיררכיה הפטריארכלית. אסתר, מתברר, לומדת מכישלונה של ושתי, והיא מתנהגת בהתאם למקובלות החברה הפרסית באשר למקומה של האישה ולמאפייניה כאישה אידאלית: יופי, פסיביות, היות אובייקט למשיכה ארוטית של הגבר והערצה לכוחו כמנהיג וכמחליט… אלא ‏שבהדרגה‏ מסתבר ‏שמדובר‏ באישה‏ דעתנית‏ ואמיצה, ‏עם‏ סדר ‏יום‏ משלה, ‏שאותו‏ היא ‏מכתיבה‏ אט ‏אט‏ למלך ‏ולממלכה‏ כולה.‏..
אפשר‏ לזהות‏ כאן‏ שתי‏ אסטרטגיות‏ שונות ‏שיכולים ‏לנקוט‏ אנשי‏ השוליים‏ המוחלשים,‏ המתחרות‏ ביניהן ‏גם‏ היום:
מחד‏ מחאה ‏גלויה‏ וישירה‏ וסירוב ‏מוצהר‏ לשתף ‏פעולה‏ עם‏ מוקדי‏ השלטון‏ והכוח,‏ מאידך אסטרטגיה של שיתוף פעולה, חדירה וחבירה למוקדי הכוח, לעיתים אפילו תוך הסתרת עמדות ואמונות, צבירת כוח מבפנים, ואז פעולה ושינוי בזמן ובהקשר מתאימים."
ערוך מתוך: "ונהפוך הוא" פורים- חג של היפוכים, ד"ר ענת ישראלי עצמון, ניגון נשים, המדרשה באורנים, מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודים בישראל.