מחקר ראשון מסוגו מתריע מפני סכנה ממשית לחיי הילדים הזרים בגנים הפיראטיים בדרום תל אביב.
הדו"ח מצביע על תנאי הזנחה ומחסור בגנים, שמכונים "מחסני ילדים" או "בייביסיטרים".
מחברי הדו"ח בדקו ומיפו את המצב הקשה בגני הילדים הפיראטיים בדרום תל אביב בהם שוהים ילדיהם של מבקשי מקלט מאפריקה.
בשנה שעברה מתו חמישה תינוקות בגלל התנאים הירודים.

11.12.2016 |  פורסם באתר א.ס.פ- ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל